top of page
Anna Blažková
Oblastní charita Havlíčkův Brod
 

Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.

 

Posláním Oblastní charity Havlíčkův Brod je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Vycházíme z křesťanských základů.

 

Klademe důraz na lidský přístup, kvalitu a pružnost.

 

Působíme převážně na území vikariátů Havlíčkův Brod a Humpolec.

 

Organizace je registrována Ministerstvem kultury ČR dne 30. 10. 1996, číslo evidence 8/1-04-703/1996.

 

www.hb.charita.cz

 

bottom of page