O projektu:
 

26. února 2016 proběhla historicky první humpolecká PechaKucha [pečakuča]. Jedná se o projekt, který vznikl
v roce 2003 v Tokiu. Autory jsou architekti Astrid Klein a Mark Dytham. Záměrem projektu bylo vytvořit prostor pro prezentování realizovaných projektů nebo i zatím nerealizovaných myšlenek z různých oblastí. Vše se odehrává na jednom místě v jednom večeru formou velmi krátkých a svižných prezentací. Jde především o setkávání lidí
z různých oblastí jejich působení a jejich vzájemné mezioborové inspirace.

 

PechaKuchaNight HUMPOLEC vznikla koncem roku 2015 jako společný projekt Petra Machka (Platforma Humpolec)
a Milana Vaněčka (Svařený sáně).  V ročním cyklu bude doplňovat oba existující projekty v době jejich hybernace,
tzn. proběhne na jaře a na podzim (celkem čtyři večery PKNH).

 

PechaKuchaNight HUMPOLEC má za ambici na každém večeru představit projekty z minimálně deseti tématických okruhů. Představeny budou projekty realizované nebo plánované v regionu, ale také projekty existující v místech vzdálenějších, každopádně pro naše město inspirativní. Tématické okruhy jsou následující: vesnice která žije, cestovatel, regionální zemědělci, kulturní kavárna, organizace a skupiny, historie, péče o památky, umělci, veřejný prostor, nadmístní význam, sociální služby, národnostní menšiny a duchovní téma. 

 

www.pechakucha.org

 

PechaKucha Night devised and shared by: