Vladimír Staněk
Humpolecký židovský hřbitov –
jeho minulost, přítomnost a budoucnost
 

Židé jsou v Humpolci doloženi od roku 1681. Dne 1. října 1719 si zakoupili malý pozemek (cca 18x18 m) na založení hřbitova, který se nazývá „bejt olam“ (dům věčnosti) nebo „bejt kaverot“ (dům hrobů). Nestarší dochovaný náhrobní kámen patří Jitl dceři Azriela, zemřelé 15. říjen 1719. Vždy po zaplnění byl hřbitov rozšířen. Stalo se tak jistě 3x, možná 4x. Poslední rozšíření proběhlo dle plánů z roku 1875. Na hřbitov se vstupuje márnicí z 2. poloviny 19. století. Její označení je „bejt tahara“ (dům očisty), popř. „ohel“ (stánek). Nedávno zavedený název „Bejtštube“ nemá opodstatnění. V důsledku II. světové války humpolecká komunita zanikla. Hřbitov byl poničen nedlouho po ukončení války místní mládeží a dětmi.

 

Na hřbitově je dochováno cca 765 kamenů. Nejcennějšími jsou tzv. macejvy z barokního a klasicistního období. Symboliku na náhrobcích zastupují především: žehnající ruce kohenitů, levitské soupravy, rostlinné motivy, koruny, sloupy Chrámu, desky Desatera, smuteční vrby, Davidova hvězda, ale také lvi, jeleni a ptáčci a zcela unikátní je lyra. Pohřbeni zde jsou předci a příbuzní významných osobností – např. Gustava Mahlera a Franze Kafky.

 

Od roku 1996 má hřbitov svého správce, nyní v pořadí druhého. Běžnou činností je celoroční údržba. Jednou v roce vypomáhají studenti místního gymnázia se shrabáním

listí. Při pracích dochází k zajímavým nálezům – částem rozbitých desek a porcelánových podobenek, kovových cedulek čísel hrobů, řetězů, ale např. i starých visacích zámků aj. Nejdůležitější činností je obnova a restaurování poškozených náhrobních kamenů. V roce 2016 probíhá poslední etapa. Další zajímavou činností je katalogizace hřbitova, sestavování rodokmenů z archivních dokumentů a hledání příbuzných a potomků zde pohřbených. Někdy dojde i na velké překvapení a jsou nalezeni předci dalších významných osobností – např. rod Saudků. Pro pátrání jsou důležitými především různé genealogické internetové stránky. V současnosti je navázán kontakt s lidmi z mnoha částí celého světa. Několik z nich již Humpolec i hřbitov navštívilo. V roce 2013 sem byla synem a vnukem instalována pamětní deska Else Ledererové. V současnosti se konají přípravy na instalaci památníku obětem šoa, který by měl stát u synagogy a být odhalen 9. nebo 13. června 2017 – tj. 75 let po realizaci transportů z Humpolce. V přípravě je také případná instalace tzv. „Stolperstein“.

 

Celý areál hřbitova je kulturní památkou a významným krajinným prvkem. V budoucnu je nejzásadnější činností na hřbitově údržba zeleně, oprava zdí a především márnice, kde by měla být instalována malá expozice židovského osídlení v Humpolci a na Humpolecku.