Líza Faktorová
Podlipnické kostely: návod k použití
 

Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí stojí jako tři kamenné otazníky v syrové vysočinské krajině již téměř sedm set let. Naše skupina je spíš než obecně prospěšnou společností (jak praví oficiální název) společenstvím přátel, kteří se již patnáctým rokem snaží odpovědět sami sobě i druhým lidem na otázku: „Čím vším jsou a mohou být pro nás tyto tři sakrální objekty na počátku třetího tisíciletí?“ Zda se nám daří na tuto neodbytnou otázku poctivě odpovídat, nechť posoudí jiní.

 

www.podlipnickekostely.cz