František Tichý
Zacheus – klub pro volný čas
 

V Jihlavě takový klub provozujeme na husitské faře již několik sezon a má své pravidelné návštěvníky. Kromě stálých programů s duchovním zaměřením (biblické hodiny, přednášky, setkání rodin) se příležitostně konají cestopisná promítání, besedy, výstavy apod.

 

Klub má za cíl otevřít dveře fary i lidem necírkevním a nenásilnou formou propojovat kulturní, společenské a duchovní cesty.

 

V Humpolci máme v plánu klub Zacheus zřídit v prostorách našeho sboru – bývalé synagogy.