Jakub Minářů
Klub Korealistických aktivit (CCA)
 

Klub korealistických aktivit (CCA)

Hledání podob lidské aktivity na téma: "před tím než začneš myslet" a "po vyprázdnění myšlenek".

Klub cílí na výsledky vzešlé z autentické reality každého z nás. Tyto jedinečnosti vedle sebe dohromady utváří Korealitu, matrici s potenciálem opravdovosti ve svobodě mimo umělé lidsko-společenské kalkuly.

Výsledky jsou archivovány v Galerie Archiv CCA na adrese Starý Pelhřimov 46.

 

Více na fb

www.facebook.com/CCA-Klub-Korealistick%C3%BDch-Aktivit-106301566153760/

www.jakubminaru.cz