Zuzana Žaloudková
Medou
 

Centrum denních služeb MEDOU poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami. Cílem nabízených služeb je začlenění uživatelů denního centra do místního prostředí a poskytnutí možností pracovat a občansky se angažovat. Společnost Medou z.s. byla založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce s cílem pomoci jim zapojit se do běžného života naší společnosti. Společně chceme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti a rozmanitosti. Lidé s postižením chtějí a mají dostat příležitost žít plnohodnotným důstojným životem.

 

www.medou-humpolec.weebly.com