Pavel Holub a Zdeněk Škrabánek
Kamarýtova kronika - nejstarší kronika města
 

Jako Kamarýtova kronika je označována nejstarší kronika města Humpolce, kterou začal knihař Jan Ferdinand Kamarýt psát na přání zdejších radní v roce 1856. Specifická podoba písma, která neumožňuje studium knihy širší veřejností, byla hlavním důvodem nutnosti přepisu, který stál na počátku společného projektu Gymnázia dr. Aleše Hrdličky v Humpolci a Moravského zemského archivu v Brně-Státní okresní archiv Pelhřimov. Projekt byl koncipován jako realizace dvou paralelních částí. Hlavní část projektu měla směřovat k vydání přepisu kroniky. Druhá část měla představit studentům zajímajícím se o historii práci archiváře, historika, zpracovatele přepisu (editora), který musí obsáhnout celou šíři poznatků, než získá bližší informace nutné k dalšímu zpracování. Kraj Vysočina projekt ocenil v oblasti vzdělávání jako Skutek roku 2014.

 

www.gymhu.cz/uvod/item/839-kamarytova-kronika-skutkem-roku-2014-v-kraji-vysocina