Arnošt a Pavlína Kábovi
Škola Vlásenický dvůr

V České republice vzniklo v posledních letech několik desítek rodičovských škol. Škol, jež zakládají rodiče, kteří si z různých důvodů přejí pro své děti jinou školu, než jaká je v okolí dostupná. Jedna taková škola se momentálně rodí i v prostorách bývalého panského statku uprostřed polí a lesů nedaleko Pelhřimova. A to díky nadšení a energii rodičů, pedagogů a dalších podporovatelů. Ačkoliv společně budujeme soukromou školu, naším cílem je být dostupnou alternativou ve vzdělávání pro co nejširší skupinu rodin. V současné době se společně vzdělává prvních sedm dětí v naší sdružené škole. Příští září bychom se rádi začali společně učit v naší nové budově. Naším cílem je vybudovat malou komunitní školu, kde učení probíhá přirozeně, na základě vnitřní motivace dětí, s respektem a zodpovědností k sobě i k druhým. Jsme na začátku.

 

www.vlasenickydvur.cz

www.facebook.com/vlasenickydvur