Aneta Jarošová, Kryštof Kotík
Urban Art Projekt
 

Urban Art Projekt organizuje nyní již 3. ročník Urban Art Festivalu, který se uskuteční na konci léta roku 2017. Snažíme se všemi našimi silami o rozvoj alternativní kultury a soustředíme se primárně na komplexní revitalizaci neudržovaných a zchátralých míst ve veřejném prostoru města. Vytváříme tradici multikulturního uměleckého festivalu, který rok od roku kontinuálně mění město a jeho podobu v těsné spolupráci a komunikaci se zástupci města a samotnými obyvateli. Zaměřujeme se na to, aby byl festival jedinečný nejenom v českém kulturním prostředí, ale také v evropském měřítku. Nejenom tím, že jednotlivá díla budou vytvořena známými umělci, ale především festivalovým kulturním obsahem a spektrem uměleckých technik.

 

www.facebook.com/urbanartprojekt