Marek Fexa
Náhoda neexistuje

Každá příčina má svůj následek a každý následek svoji příčinu. Každý děj má svůj hlubší spravedlivý důvod. Spravedlnost je řízena a náhoda nemůže být řízena - vesmírný zákon. Ohlédl jsem se, zamyslel a nestačil se divit. Snad právě díky malování, nacházím hlubší souvislosti mezi jednotlivými událostmi.

Maluji krajinu - portrét, který si člověk v sobě nese a odráží se v něm. Reflektuji skutečnost a vytvářím tak její syntézu, následně vše můžu analyzovat a uvědomit si symboliku celku.

To co je nahoře, je i dole :-( :-).

www.works.io/marek-fexa