Aleš Studený a Jiří Hemza
Žijeme Žďárem

Parta zapálených lidí, kterým záleží na tom, jak vypadá město, ve kterém žijí. Kvalitně vytvořený veřejný prostor je podle nás ten, který je jako živý organismus a odehrávají se v něm příběhy, někdy inspirativní a mnohdy nezapomenutelné, častěji však obyčejné a všední, ale s pocitem, že je nám v něm dobře a rádi se sem vracíme. A o to se snažíme v projektu Živé proStory Žďár.

Každé město si zaslouží jasnou vizi podpořenou koncepčními materiály a strategii jako plán jak tuto vizi naplnit. Vize je především pochopení jedinečnosti daného místa a jeho obyvatel. Pokud je město správně a slušně vedeno ve společném zájmu a se zapojením všech je transparentnost důkazem, že není co skrývat a současně nabídkou pro každého, kdo má chuť se zapojit. A o to se snažíme v projektu Rekonstrukce Žďáru.

 

www.zijemezdarem.cz

www.ziveprostory.cz

www.zijemezdarem.cz/rekonstrukce

www.facebook.com/ZijemeZdarem