Libor Staněk, Barbora Staňková
Živá vila
 

Kralova vila patří mezi nejvýznamnější funkcionalistické stavby jižních Čech. Z důvodu plánované výstavby nové silnice byla ovšem od roku 1992 odsouzena k demolici. Pod touto záminkou byla v období 2009 - 2014 ponechána (vlastníkem Městem Prachatice) bez využití a vystavena vandalismu. Na základě podnětu z řad obyvatel přistoupilo město Prachatice k pronájmu vybydleného objektu včetně zahrady. Vznikl zde spolek Živá vila, z. s., který v sobě spojoval aktivity smysluplného využívání prostor Kralovy vily, údržbu objektu a zamezení zbytečné degradace domu. Členové spolku pořádali v unikátním interiéru kulturní a osvětové akce, zahradu potom nabízeli pro tzv. komunitní zahradničení. Díky jejich činnosti byla Kralova vila zapsána na seznam kulturních nemovitých památek a v současnosti je tedy odvrácena hrozba její demolice.

 

www.zivavila.cz

www.facebook.com/zivavila