Manželé Reisovi
Slamáci z Olešné

Naši slámoví senioři již více než tři roky odolávají rozmarům počasí před svým domem kde se s odhodláním věnují čínnostem souvisejícími s různým ročním obdobím, svátky, nebo pracemi které souvisí s životem na venkově.

Oba se již stali nedílnými spoluobčany naší obce a těší se i hojné pozornosti projíždějících řidičů a médií.