Jakub Zajíček
Rozkoš mimozem

Za několik světelných let rodí se myšlenka, která jako projektil letí vzhůru ke hvězdám, kde lvové bijí o mříže a na rozpálená těla dopadá mléčná tekutina ne nepodobná dráze. Tam se nachází svět fantaskních přání a nevyřčených tužeb. Lid dává všanc svůj kosmický šat a plný naděje vyhlíží lásku mezi druhy, páč fantazie nezná hranic mezi světy a my tak stojíme na počátku dosud nepoznané rozkoše.