Michaela Krpálková
Motanice

Motanici, neformální spolek pletařských a jiných ručních prací, jsem založila před 3 lety inspirována pražským Pletením v kavárně. Původní záměr vznikajícího spolku bylo oživit sousedské setkávání a pokračovat v tradici předávání dovedností v pletení a háčkování. V posledních letech se Motanice věnuje především realizaci  projektů, jejichž záměrem je oživit veřejné prostranství a upozornit na zajímavá místa a opomíjené historické památky. Máme radost, že se nám do projektů daří zapojit i širokou veřejnost.

 

http://motanice1.webnode.cz/
https://www.facebook.com/Motanice/