Radek Müller
Dřevoslaměný panel pro obvodové zdi

Smyslem přednášky by mělo být ukázat vývoj bádání a konstruování jednoho neobvyklého stavebního elementu nadšencem z Tábora. Jedná se o „kus“ obvodové stěny pro rodinný dům nebo podobnou stavbu, přesněji je tento element nazýván dřevoslaměným panelem, který je dostatečně pevný aby nesl požadované zatížení, slušně tepelně izoluje, lze ho téměř celý vyrobit z toho, co vyroste v přírodě a má v sobě další skryté přidané hodnoty. Nápad pro toto snažení byl inspirován firmou z Litvy, která se tomuto tématu věnuje a dosáhla špičkové úrovně.