Luděk Rýzner
Obnova parku Stromovka v Humpolci

Stromovka je nejvýznamnější ze souvislého pásu zelených ploch v Humpolci, je důležitým pěším koridorem chodců spojující sídliště Na Rybníčku a centrum Humpolce. Neutěšený stav parku si vyžádal změnu a v roce 2014 Město Humpolec vyhlásilo architektonickou soutěž. Vítězný návrh je ve fázi prováděcího projektu, s realizací se uvažuje do roku 2020.
V současnosti průchozí park by se měl proměnit v prostor pro odpočinek a relaxaci, odkud by lidé tak rychle neodcházeli. Cenná zeleň se vzrostlými duby bude zachována, dojde k celkové revitalizaci zeleně a k výsadbě nových stromů. Součástí parku se má stát i dětské hřiště a nový altán.