Karel Kratochvíl a Pavel Holub
Kniha o koupi pelhřimovského statku

V listopadu 2017 byla vydána KNIHA O KOUPI PELHŘIMOVSKÉHO STATKU. EDICE PAMĚTNÍHO SPISU O SPORU PELHŘIMOVSKÝCH MĚŠŤANŮ S VRCHNOSTÍ Z DRUHÉ POLOVINY 16. STOLETÍ. Čtveřice historiků a archivářů připravila knihu, která je v rámci České republiky zcela unikátní - podobné jsou pouze dva exempláře. Ty jsou ovšem mnohem méně rozsáhlé. Samotná podoba textu umožňuje, aby byl čten jako příběh popisující osudy lidí žijících v Pelhřimově ve druhé polovině 16. století. Historikům, kteří se zabývají obdobím raného novověku, může umožnit hlubší proniknutí do vztahů mezi vrchností a příslušným poddanským městem. Přitom na počátku všeho stály spory o pivo. Ty nakonec vedly měšťany k řešení, které vyústilo v založení pivovaru, v jehož tradici pokračuje současný pelhřimovský pivovar. Běžný zájemce o regionální dějiny jistě ocení především popis dějin jednoho z měst, které se dokázalo vymanit z poddanství a stát se za císaře Rudolfa II. městem královským. Neméně podstatné jsou informace např. o vybudování rybníka Kladin, který vznikl právě ve druhé polovině 16. století.

https://www.facebook.com/knihaokoupi/