Jan Foukal
KINO OTEVŘENO

Zabýváme se kinematografickou a společenskou osvětou v zavřených kinech ČR. Iniciujeme aktivity směřující ke znovuoživení kulturního dědictví v těchto budovách ve spolupráci s místními organizacemi. Jsme buditelé.

www.kinootevreno.cz