Darina Bartková
Malá, střední a velká architektura

Naše studio se věnuje všem podnětům, které architektura může obsahovat. Snažíme se nacházet optimální řešení zadání a zároveň pracovat s vlastními tématy a rozvíjet jak znalosti týkající se oboru, tak řemeslnou zručnost. Pracujeme na projektech rozličných měřítek a nejrůznějších obsahů. Zpočátku se jednalo často o temporární objekty, umisťované do nečekaných souvislostí, jež posléze užíváním generovaly zajímavé situace. Postupem času se naše práce stává stále standardnější architektonickou praxí, ovšem máme na paměti to, že onen původ je to, na čem stavíme, a budeme se tímto způsobem snažit tvořit i nadále.