Jiří Kárník
Nekonečné putování

Série dvaceti obrázků, které jsou inspirovány Komenského dílem Labyrintem světa a ráj srdce a Buddhovou pravdou o návratu.
Malý chlapec se ocitá ve středu města-světa, ničemu nerozumí a neví, co má dělat, aby se mu dobře žilo. Vydává se na pouť. Cestou potkává různé bytosti a dívá se dolů do města. … vše se mu líbí, je to ušlechtilé a uspořádané. Schází dolů, potkává osud, prochází rynkem, vidí lidi, kteří vykonávají nesmyslnou práci, navzájem se neposlouchají, okolo prochází smrt, občas někoho zasáhne. Chlapec vidí kolem sebe různé situace, prochází jednotlivými stavy a všude je nespokojen. Nikde však nenachází správnou cestu, všude vidí faleš a násilí. V největší úzkosti nastává zvrat.  Chlapec pochopí, že jediná možnost je najít podstatu sebe v sobě samotném. Spontánně se vrací do svého počátku, kde je pokoj, mír a radost, vrací se poučen. To je symbolizováno návratem do známé části města-světa. Malý chlapec znovu začíná svou pouť.