Kateřina Švejdová
Nadace Proměny Karla Komárka

S nadací začala spolupracovat v roce 2015 jako externí lektorka vzdělávacích dílen pro děti. Od dubna 2016, už jako zaměstnanec nadace, se podílí na jejím vzdělávacím programu.
Studovala architekturu na ČVUT v Praze a matematiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické Fakultě MUNI v Brně. V Praze následně absolvovala učitelství výtvarné výchovy a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje lektorství výtvarných workshopů, dílen a táborů a především vzdělávání dětí.