Petra Polívková
Svobodná škola Chotěboř

Neumíte si představit školu bez učebnic a známkování? Kde se děti učí proto, že je věci baví a zajímají? U nás to tak je. S radostí, v pohybu, na skutečných věcech. Škola, kde se tvoří, zkoumá, objevuje, hodně času tráví v přírodě. Škola, kterou společně tvoří dětí, jejich rodiče a učitelé.

www.svobodnaskolachotebor.cz