Anna Beata Háblová
Obchodní centra jako prostor jinakosti

Filosof Michel Foucault poukázal v teorii heterotopie na instituce a místa, která obecně přerušují zdánlivou kontinuitu a normálnost běžného každodenního prostoru. Vzhledem k tomu, že tato místa přinášejí odlišnost do jednotvárnosti a samozřejmosti, nazval je Foucault „hetero-topias“ – doslovně „jiná místa“.