top of page
Bedřich Musil
Informace v době postfaktické

Sociální sítě vytvořily prostor, kde je možné šířit jakýkoli nesmysl a požadovat, aby mu byla věnována pozornost, byl vnímán s relevancí hodnou seriózním informacím. Názory jsou zaměňovány za fakta a mnozí „digitální kazatelé“ tvrdí, že se jedná o jedno a totéž. Jsme obklopeni manipulacemi a dezinformacemi a v prostředí informačního smogu ztrácíme schopnost ověřování. Narativ současného světa zní „není to sice pravda, ale mohla by být“. Míra relativizace pravdy dosáhla úrovně, která ohrožuje samu podstatu našeho systému.

09.jpg
bottom of page