Bedřich Musil
Informace v době postfaktické

Sociální sítě vytvořily prostor, kde je možné šířit jakýkoli nesmysl a požadovat, aby mu byla věnována pozornost, byl vnímán s relevancí hodnou seriózním informacím. Názory jsou zaměňovány za fakta a mnozí „digitální kazatelé“ tvrdí, že se jedná o jedno a totéž. Jsme obklopeni manipulacemi a dezinformacemi a v prostředí informačního smogu ztrácíme schopnost ověřování. Narativ současného světa zní „není to sice pravda, ale mohla by být“. Míra relativizace pravdy dosáhla úrovně, která ohrožuje samu podstatu našeho systému.

09.jpg